Vianne Feder-Amkreutz

Mijn naam is Vianne Feder-Amkreutz. Samen met mijn gezin woon ik in Vlodrop. Ik ben werkzaam als pedagogisch medewerkster in de kinderopvang. Daarnaast werk ik vanuit mijn eigen praktijk als systemisch coach. Tevens verzorg ik als familie-ervaringsdeskundige lezingen, workshops en lesdagen op het gebied van o.a. autisme. Ik doe dit ook in samenwerking met een GZ psycholoog / Orthopedagoog- genaralist. Verbinding maken tussen de kennis opgedaan uit de jarenlange ervaringen binnen de hulpverlening en de professionele kennis. Dat is een mooi en krachtig middel om zowel de mensen werkzaam binnen de hulpverlening (GGZ), als ook de leerkrachten en ouders te bereiken. Het een kan niet zonder het ander. In mijn vrije tijd volg ik de opleiding tot holistisch therapeut. Lees ik graag en ga ik er graag op uit met mijn man. Te voet en fietsend de natuur ontdekken. Genieten van de mooie dingen die het leven te bieden heeft.