Veilig eropuit

Veilig eropuit

Om te ontspannen, een boodschap te doen of iemand te bezoeken, wandelen of fietsen we vaak. Dit tekent onze groene gemeente. Goede en veilige fiets- en wandelpaden die kernen en voorzieningen met elkaar verbinden zijn daarom noodzakelijk.

De gemeente krijgt jaarlijks tal van meldingen over verkeer en gevaarlijk rijgedrag. Dat betekent dat het belang van handhaving op de afgesproken maximum snelheden binnen en buiten de kernen ook een belangrijk punt is. Onder veilig eropuit verstaan we ook dat minder mobiele mensen op bijvoorbeeld scootmobiels of met een rolstoel over een voor hen goed begaanbare weg moeten kunnen. Roerstreek Lokaal! wil dit soort punten samen met bewoners oppakken, zodat onze wegen en fiets- en wandelpaden veiliger en beter worden.

De elektrische auto en de e-bike zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Dit vraagt om een andere kijk op mobiliteit en meer aandacht voor nieuwe vormen van mobiliteit. Voldoende openbare laadplekken is volgens Roerstreek Lokaal! een eerste stap om op het gebied van mobiliteit een bijdrage te leveren voor een duurzaam Roerdalen.

Concreet betekent dit:

  • Veilige en goed onderhouden wegen, fietspaden en trottoirs
  • Snelheidsremmende maatregelen op plekken waar te vaak te hard wordt gereden
  • Extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen
  • BOA’s vaker zichtbaar in de dorpen

Zodat we veilig eropuit kunnen!