Piet van der Vorst

Mijn naam is Piet van der Vorst. Ik woon in St. Odiliënberg. Ik ben al vele jaren actief in de politiek en zit vanaf 2008 in de gemeenteraad voor Roerstreek Lokaal! Als echte volksvertegenwoordiger houd ik mij buiten de politiek vooral bezig met besturen van verenigingen en het organiseren van activiteiten. Zo heb ik enkele jaren geleden in St. Odiliënberg een Repair Café in het leven geroepen. Goed voor het milieu maar ook een gezellig trefpunt één keer per maand. Binnen de Seniorenvereniging, waarvan ik voorzitter ben, houd ik mij voornamelijk bezig met het organiseren van actieve activiteiten.

Roerstreek Lokaal! en de mensen die ik de afgelopen jaren heb mogen vertegenwoordigen, gaan mij nog steeds aan het hart. Ik ben voor verjonging in de raad maar wil ook bijdragen om zoveel mogelijk zetels binnen te slepen. Mocht dit leiden tot het halen van de kiesdeler, dan zal ik in 2023 vóór het zomerreces plaatsmaken voor een jongere. Mocht ik de kiesdeler niet halen dat zal ik met heel veel tevredenheid terugkijken op 14 jaar raadslidmaatschap.