Nieuws

Voor of tegen voorstellen van zonneparken?

18 april 2024

Voor ieder van ons een moeilijke afweging. Met name het zonnepark Kleine Bergerweg in het Linnerveld is een beladen onderwerp met een aantal bezorgde insprekers. In 2021 en 2022 heeft de raad aan het college opdracht gegeven om in te zetten op duurzaamheid. Beide voorstellen zijn na een lange discussie door de raad aangenomen. De volgende stap is dat er zienswijzen kunnen worden ingediend, waarbij als dat het geval is de raad zich weer zal buigen over het dan volgende voorstel van het college.
 

De raadsvergadering kun je kijken op op de website van de gemeente Roerdalen of OR6. Raadsvergadering 18 april 2024

——-

Coalitie Roerdalen gaat verder zonder PvdA-Groen Links

28 oktober 2023

In onderling overleg hebben de partijen Roerstreek Lokaal!, Democraten Roerdalen en PvdA-GroenLinks besloten de coalitie niet in de huidige samenstelling voort te zetten. De fractie PvdA-GroenLinks zal niet langer onderdeel uitmaken van de Roerdalense coalitie.

De afgelopen periode is een vergroting van het verschil van inzicht, richting en uitvoering van het coalitieprogramma steeds zichtbaarder en voelbaarder geworden voor de drie partijen. Alle partijen streven naar een goed en eenduidig bestuur van de prachtige gemeente Roerdalen en hebben daarom besloten tot het stopzetten van de huidige samenwerking.

Als gevolg van deze keuze zal Wethouder Jacqueline Westhelle-Aelen per 1 november a.s. haar ontslag indienen. Met het vertrek van de fractie PvdA-GroenLinks uit de coalitie, blijven Roerstreek Lokaal! en Democraten Roerdalen over met een meerderheidscoalitie. Deze partijen gaan zich de komende periode samen beraden over de nabije coalitie-toekomst, in het belang van Roerdalen.