Goed met je geld omgaan

Goed met je geld omgaan

Roerstreek Lokaal! vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de financiële huishouding van de gemeente. Net als thuis dienen bij een gemeente de uitgaven en inkomsten in balans te zijn. We willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen of kleinkinderen. Om in onze gemeente te investeren zijn we mede afhankelijk van belastingen. De belasting moet reëel zijn en het moet voor iedere inwoner duidelijk zijn welke keuzes we bij de besteding van dit geld maken en waarom.

Daarnaast moeten we ook het lef hebben om bij financiële meevallers te kijken hoe we deze kunnen inzetten om inwoners te ondersteunen door bijvoorbeeld de gemeentelijke lasten te verlagen.

Concreet betekent dit:

  • Efficiënter werken
  • De gemeentelijke begroting weer in balans
  • Bij financiële meevallers het lef hebben om de gemeentelijke belastingen voor onze inwoners te verlagen

Kortom: Goed met je geld omgaan!