Elkaar de helpende hand toereiken

Elkaar de helpende hand toereiken

We zien dat inwoners van Roerdalen steeds vaker in staat zijn hun eigen leven vorm te geven en dat ze daarbij ook omkijken naar een ander. De saamhorigheid binnen onze dorpen is over het algemeen groot en er is een rijk verenigingsleven. Dat is een groot goed. Helaas zien we ook de toenemende individualisering, merken we dat het verschil tussen arm en rijk groter wordt en zien we dat verenigingen soms veel moeite hebben om het hoofd boven water te houden. We mogen en willen hier onze ogen niet voor sluiten. Iedereen telt mee in Roerdalen. Iedereen moet mee kunnen doen, desnoods met een beetje hulp. Roerstreek Lokaal! is de partij die concrete hulp biedt daar waar nodig.

Concreet betekent dit:

  • Een extra steuntje in de rug voor de mensen die het nodig hebben door armoede bespreekbaar te maken
  • Hulp voor de verenigingen die het moeilijk hebben in deze tijd
  • Meer bekendheid voor buurtgezinnen en andere vormen van (buren)hulp die er voor iedereen 

Dat is voor ons elkaar de helpende hand toereiken!