Écht aan de slag met ons klimaat

Écht aan de slag met ons klimaat

Onze huidige energiebronnen zijn eindig en vervuilend. Europees, landelijk, regionaal, lokaal en individueel moeten we nu de juiste keuzes maken voor de toekomst en daarmee voldoen aan de klimaatdoelen. Inwoners kunnen zelf bijdragen door kritisch te kijken naar de eigen energiebehoefte en de mogelijkheden met betrekking tot verduurzaming van de woning.

Roerstreek Lokaal! wil niet zonder meer landbouw en natuur opofferen voor zonne- en windparken, maar zoekt naar alternatieven zoals het maximaal benutten van beschikbare daken of bestaande infrastructuur. | Maar met wind en zon alleen gaat het niet lukken. Roerdalen moet ook aansluiten bij alternatieven die regionaal/landelijk ontwikkeld worden. Belangrijk is dat we doorpakken, de regie nemen en onderzoeken wat de gevolgen zijn voor onze omgeving. Alleen dan kan Roerdalen in een vroeg stadium de beste keuzes maken voor inwoners en ondernemers.

Een duurzame samenleving vraagt om verantwoord omgaan met grondstoffen. Zo helpen recyclen en het op een juiste wijze inzamelen van afval tegen het onnodig verbruik van grondstoffen.
Roerstreek Lokaal! pleit voor het principe dat de vervuiler betaalt.  Slim boodschappen doen en goed scheiden, kan er echt voor zorgen dat je minder afvalstofheffing betaalt. Dit principe zal Roerstreek Lokaal! steeds gebruiken als het gaat om afvalverwerking of vervuiling.

Concreet betekent dit:

  • Het goede voorbeeld geven door energie te besparen bij openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen, maar ook aan de slag met pilotprojecten
  • Duidelijke besluiten nemen over zonnevelden, zodat inwoners én initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn
  • Onderzoek de mogelijkheden voor windmolens in onze gemeente. Met alleen zonnepanelen komen we er immers niet

Dat betekent voor ons écht aan de slag gaan met ons klimaat!