Algemeen

Coalitie Roerdalen gaat verder zonder PvdA-Groen Links

 

28 oktober 2023

 

In onderling overleg hebben de partijen Roerstreek Lokaal!, Democraten Roerdalen en PvdA-GroenLinks besloten de coalitie niet in de huidige samenstelling voort te zetten. De fractie PvdA-GroenLinks zal niet langer onderdeel uitmaken van de Roerdalense coalitie.

De afgelopen periode is een vergroting van het verschil van inzicht, richting en uitvoering van het coalitieprogramma steeds zichtbaarder en voelbaarder geworden voor de drie partijen. Alle partijen streven naar een goed en eenduidig bestuur van de prachtige gemeente Roerdalen en hebben daarom besloten tot het stopzetten van de huidige samenwerking.

Als gevolg van deze keuze zal Wethouder Jacqueline Westhelle-Aelen per 1 november a.s. haar ontslag indienen. Met het vertrek van de fractie PvdA-GroenLinks uit de coalitie, blijven Roerstreek Lokaal! en Democraten Roerdalen over met een meerderheidscoalitie. Deze partijen gaan zich de komende periode samen beraden over de nabije coalitie-toekomst, in het belang van Roerdalen..