We zien dat inwoners van Roerdalen steeds vaker in staat zijn hun eigen leven vorm te geven en dat ze daarbij ook omkijken naar een ander. De saamhorigheid binnen onze dorpen is over het algemeen groot en er is een rijk verenigingsleven. Dat is een groot goed.

Lees meer

Steeds meer gezinnen doen een beroep op schuldhulpverlening en meer en meer kinderen groeien op in armoede. Kinderen die in armoede opgroeien, kunnen vaak niet meedoen aan de samenleving omdat er simpelweg geen geld is om bijvoorbeeld lid te worden van een (sport)vereniging. Armoede is lang niet altijd overduidelijk.

Lees meer

Door naar elkaar te luisteren en samen te werken kunnen inwoners en gemeente veel bereiken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de gemeente een fijne plek is en blijft voor iedereen. Door goede samenwerking tussen gemeente en bewoners worden alle kanten van iets belicht, zijn meer dingen mogelijk en worden op die manier mooie projecten gerealiseerd.

Lees meer

De eigenheid en het unieke karakter van ieder dorp is belangrijk.
Om je thuis te voelen heb je een thuis nodig. Een woning die voldoet aan jouw eisen, ligt in een buurt waar je je prettig voelt met voorzieningen in de buurt, die voor jou belangrijk zijn.

Lees meer

Om te ontspannen, een boodschap te doen of iemand te bezoeken, wandelen of fietsen we vaak. Dit tekent onze groene gemeente. Goede en veilige fiets- en wandelpaden die kernen en voorzieningen met elkaar verbinden zijn daarom noodzakelijk.

Lees meer

Onze huidige energiebronnen zijn eindig en vervuilend. Europees, landelijk, regionaal, lokaal en individueel moeten we nu de juiste keuzes maken voor de toekomst en daarmee voldoen aan de klimaatdoelen. Inwoners kunnen zelf bijdragen door kritisch te kijken naar de eigen energiebehoefte en de mogelijkheden met betrekking tot verduurzaming van de woning.

Lees meer

Roerstreek Lokaal! vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de financiële huishouding van de gemeente. Net als thuis dienen bij een gemeente de uitgaven en inkomsten in balans te zijn. We willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen of kleinkinderen.

Lees meer

Wilt u weten wie onze kandidaten zijn?

Onze kandidaten