Zorgen voor en omkijken naar elkaar

Zorgen voor en omkijken naar elkaar

Steeds meer gezinnen doen een beroep op schuldhulpverlening en meer en meer kinderen groeien op in armoede. Kinderen die in armoede opgroeien, kunnen vaak niet meedoen aan de samenleving omdat er simpelweg geen geld is om bijvoorbeeld lid te worden van een (sport)vereniging. Armoede is lang niet altijd overduidelijk. Dorpsgenoten die in armoede leven of hulp nodig hebben weten soms niet de weg te vinden en toch moeten ze zelf de eerste stap zetten. Die stap is vaak groot. Roerstreek Lokaal! wil armoede bespreekbaar maken en zichtbaar maken waar je terecht kan voor hulp.

De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek. Met een terugtrekkende overheid ligt hier een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente. Roerstreek Lokaal! maakt zich sterk voor betaalbare, goede zorg daar waar nodig en heeft daarbij oog voor de belangrijke en waardevolle rol van mantelzorgers. Roerstreek Lokaal! wil in samenspraak met mantelzorgers zorgen voor ondersteuning op maat, zodat ook zij kunnen blijven zorgen.

Concreet betekent dit:

  • Meer steun voor onze mantelzorgers
  • Een podium voor initiatieven in de verschillende dorpen die het leven in Roerdalen fijner maken
  • Dagopvang in ieder dorp; samen koken, samen eten, samen tegen eenzaamheid
  • Betere samenwerking tussen scholen, huisartsen en andere zorgaanbieders

Zodat we in Roerdalen blijven zorgen voor en omkijken naar elkaar!