Samen voor een betere toekomst

Samen voor een betere toekomst

Door naar elkaar te luisteren en samen te werken kunnen inwoners en gemeente veel bereiken.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de gemeente een fijne plek is en blijft voor iedereen. Door goede samenwerking tussen gemeente en bewoners worden alle kanten van iets belicht, zijn meer dingen mogelijk en worden op die manier mooie projecten gerealiseerd. Denk aan de dorpshuizen die in alle kernen gerealiseerd zijn/worden en de pilot met de buitenbaden in Vlodrop en Montfort. Door goede samenwerking met onze buurgemeenten kunnen we op grotere thema’s als energietransitie meer bereiken en zelfs waar nodig samen een vuist maken richting de provincie of het Rijk.

Roerdalen moet een gemeente blijven met een groene en gezonde leefomgeving, waar het fijn wonen en werken is. Het behouden van een goede groene leefomgeving vraagt inzet de van de gemeente en van inwoners. Samenwerken is nodig. Als inwoner of gemeente red je het niet alleen.
Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om ondernemerschap voor bedrijven en vooral ook jonge ondernemers te stimuleren. Een goed draaiend ondernemersklimaat werkt versterkend voor de lokale economie.

Concreet betekent dit:

  • Veel vaker gebruik maken van de kennis, kunde en ervaring van onze inwoners en ondernemers
  • Eerlijk, tijdig en begrijpelijk communiceren
  • Vrijwilligers ontlasten door te stoppen met overbodige regels en administratieve rompslomp
  • Een meedenkende en meewerkende houding richting ondernemers en inwoners.

Zo willen wij samen werken voor een betere toekomst