Onze mensen

Onze mensen

1. Jan den Teuling
Melick
Als wethouder en trotse inwoner van Roerdalen geloof ik in een gemeente waarin we naar elkaar luisteren en iedereen meedoet. Zes dorpen, één gemeente! Dat is waar ik mij samen met heel veel betrokken inwoners de afgelopen jaren voor heb ingezet en waar ik nog altijd voor sta. Samen verantwoordelijkheid nemen en richting geven! Dat is de toekomst waarin ik geloof. Belangrijke uitgangspunten voor mij zijn eerlijk delen en een kleine overheid, waardoor het geld ook daadwerkelijk terecht komt waar het thuis hoort. Uw verhaal, jouw verhaal, mijn verhaal, ons verhaal! Dat is Roerstreek Lokaal!
2. Karin Hermans
Herkenbosch
Ik ben inmiddels al een hele tijd actief in de politiek. Met daarnaast mijn gezin en mijn werk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland krijg ik mijn tijd goed gevuld. Ik vind het belangrijk voor Roerdalen dat zij een gemeente is die klaar is voor de toekomst, waarbij de mens echt centraal wordt gesteld. Ik vind het leuk en leerzaam om te zien wat mensen bezighoudt. Zo probeer ik zoveel mogelijk mee te helpen bij schoolactiviteiten en ben ik daarnaast bestuurslid bij GV Vlodrop.
3. Willem van Pol
Montfort
Ik voel me sterk verbonden met mijn gemeenschap. Ik ben er trots op en wil dat graag ook aan mijn kinderen doorgeven. Vooral dat je met elkaar veel mogelijk kunt maken, mits je daarvoor de ruimte krijgt en de ander ook zijn succes gunt. De afgelopen jaren hebben we daar hard aan gewerkt en daar kijk ik voldaan op terug. Ik werk als procestechnoloog bij WML en werk elke dag mee aan ons goede drinkwater. Drinkwater maken is net als het werk in de gemeente. Je moet vooruit blijven kijken. Beslissingen die we nu nemen, hebben soms vele jaren later effect. Roerstreek Lokaal! denkt mee en durft beslissingen te nemen. Roerdalen zijn we samen.
4. Piet van der Vorst
Sint Odiliënberg
Ervaren, betrokken en actief. Dat zijn de woorden die mij typeren. Ik ben reeds 15 jaar actief in de lokale politiek, waarvan 10 jaar als raadslid voor Roerstreek Lokaal!. Ik wil deze klus graag afmaken en u als burger nog meer betrekken bij de lokale politiek. Als gepensioneerd politiechef ben ik in mijn dagelijks leven vooral actief in het lokale verenigingsleven. Zo ben ik voorzitter van de Seniorenvereniging St. Odilienberg en voorzitter van de Buurtvereniging Odiliaput. Ik ben een volksvertegenwoordiger in hart en nieren en zie uw verhaal dan ook als mijn verhaal!
5. Ruud Wolters
Posterholt
Een gemeente met aandacht voor verenigingen, ondernemers en economie, bewustwording van dierwelzijn en diergezondheid en een gemeente die initiatieven van beginnende zelfstandigen ondersteunt; dat is waar ik in geloof, dat is waar ik voor sta. Als inwoner van Posterholt, werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en bestuurslid van Roerstreek Lokaal! wil ik een bijdrage leveren aan een gemeenschap waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Ik hoor graag wat uw verhaal is over Roerdalen.
6. Hay Nelisen
Melick
Een aantal jaren geleden ben ik al politiek bezig geweest, ook als raadslid. Ik wil graag die draad weer oppakken en vooral het thema duurzaamheid promoten. Ik vertegenwoordig die belangen al een tijd ook in mijn rol als voorzitter in de coöperatie Duurzaam Roerdalen. Verder ben ik erg betrokken bij het welzijn van inwoners en ondernemers, als voorzitter van de ondernemersvereniging Gastvrij Roerdalen/Wassenberg, maar zeker ook in mijn zelfstandige onderneming als mediator en coach.
7. Loes Vestjens
Posterholt
Geboren en getogen in Sint Odilienberg en inmiddels bijna 9 jaar woonachtig in Posterholt, voel ik me verbonden met Roerdalen. In het dagelijks leven ben ik Strategisch Communicatieadviseur bij de gemeente Leudal en moeder van twee kleine kinderen. Mijn kinderen vormen voor mij de drijfveer om me in te zetten voor een veilige, leefbare en levendige gemeente voor jong én oud; voor nu en voor de toekomst. Politiek lijkt voor veel mensen ‘een ver van m’n bed show’, maar als je het mij vraagt raakt het juist iedereen, elke dag. Ik zet me in voor openheid en transparantie van de overheid, voor communicatie mét elkaar en niet over elkaar. Ik vind het belangrijk om voor iedereen benaderbaar te zijn en ben dan ook erg benieuwd naar uw verhaal!
8. Ralph van den Waardenberg
Herkenbosch
Inwoner van Herkenbosch, vader van twee opgroeiende kinderen, muzikant in hart en nieren en beleidsadviseur verkeer en vervoer bij de gemeente Schinnen. Dit is in een notendop wie ik ben. Vanuit mijn werk ben ik reeds betrokken bij de politiek. Ik wil me nu ook graag actief inzetten voor mijn eigen gemeente, voor ons mooie Roerdalen. Ik doe dit graag samen met jou, met u. Ik geloof in beleid dat kernoverstijgend is, maar wel uitgaat van de eigen identiteit en kracht van dorpen. Samen staan we sterk. Uw verhaal is mijn verhaal, ons verhaal. Roerstreek Lokaal!
9. Edin Hamzic
Posterholt
Ik ben een trotse vader van twee kleine kinderen. Ik wil mij inzetten voor de maatschappij en daarmee ook voor mijn kinderen om hun toekomst onbezorgd te laten zijn. Ik maak mij sterk voor een rechtvaardige, sociale en duurzame samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en naar zijn kunnen daar positief aan bijdraagt. Ik ben jurist van beroep en kan mij prima amuseren door naar goede muziek te luisteren.
10. Cara Moers - van Deur
Vlodrop
Als mede-eigenaar van ACTWerkt! zet ik me in voor mijn medemens. Wij bieden arbeidsbegeleiding, coaching en counseling plus thuisbegeleiding aan mensen met een autismespectrumstoornis en normale tot hoge begaafdheid. Verder probeer ik mijn steentje bij te dragen op de St. Martinusschool in Vlodrop waar onze kinderen naartoe gaan. Ik heb me bij Roerstreek Lokaal! aangesloten omdat je binnen de politiek de mogelijkheid hebt om iets voor elkaar te krijgen. Je kunt datgene wat je in het dagelijks leven graag anders wilt zien, helpen te verbeteren. Ik vind het belangrijk dat de mensen uit het dorp ook een stem hebben!
11. Roland Slangen
Melick
Getrouwd en vader van twee kinderen, woonachtig in Melick en een echt verenigingsmens; dat ben ik. In mijn werkzame leven ben ik projectleider bij de gemeente Roermond, met als aandachtsgebied ‘openbare ruimte’. In mijn vrije tijd graag bezig met mijn hobby’s en actief binnen het lokale verenigingsleven. Zo ben ik jeugdtrainer en leider bij VV Vesta en lid van de zaalvoetbalvereniging Roerdalen en de hengelsportvereniging Posterholt en Sint Odiliënberg. Ik vind het belangrijk dat alle kernen leefbaar blijven, met voldoende voorzieningen binnen onze eigen gemeente. Veel mensen hebben een mening over politiek en politieke keuzes die worden gemaakt. Ik wil niet alleen aan de zijlijn staan, maar ook daadwerkelijk m’n steentje bijdragen!
12. Leon Roubroeks
Posterholt
Ik heb als mede-ondernemer op ons akkerbouwbedrijf via dagrecreatie en horeca veel contact met mensen. Ik heb het verenigingsleven hoog in het vaandel staan en ben zelf actief als bestuurslid van CV De Biemösje, lid van KPJ Posterholt, lid van de ondernemersvereniging Posterholt en bestuurslid van Horeca Nederland afd. Roerdalen. Ik probeer waar ik kan mijn bijdrage te leveren aan het verenigingsleven van Posterholt . Voor deze gemeente vind ik het van belang dat het verenigingsleven en de uitstraling van onze dorpen in stand blijft.
13. Afra Simons - de Ruijter
Sint Odiliënberg
Ik ben al 20 jaar actief in de politiek in deze prachtige gemeente. Ik vind vooral de sociale binding tussen inwoners door dorpshuizen, biebs en verschillende activiteiten belangrijk voor onze samenleving. Ik zet me dan ook graag in o.a. voor de Berger Bieb, Fanfare Sint Wiro en als leeskringleider. Ik ben inmiddels gepensioneerd, maar kan mijn vrije tijd goed besteden met muziek maken en luisteren, lezen en koken.
14. Ronald Dijke
Montfort
Ik ben vader van 2 kinderen, van huis uit opgegroeid met politiek en het heeft altijd mijn interesse gehad. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het toekomstig bestendig maken van Roerdalen, zowel sociaal als financieel. In mijn dagelijks leven ben ik Manager Veiligheid, Gezondheid en Milieu bij Koninklijke Mosa B.V. Verder ben ik actief met volleybal bij VC Montfort en vrijwilliger op basisschool De Hovenier.
15. Hans Schuren
Posterholt
Een leefbaar Roerdalen met een goed voorzieningenniveau, ook in de toekomst. Dat is waar ik voor ga. Ik geniet namelijk van waar ik leef en ben als voorzitter actief bij VC Voluntas, in de raad van toezicht van Bibliorura en als gecommiteerde bij Fontys Venlo. In mijn dagelijks leven ben ik directeur bij TMC Eindhoven en ik mag verder nog graag een potje recreatief volleyballen.
16. Thomas Berends
Herkenbosch
In het dagelijks leven ben ik Developer bij NetAnts. Ik ben een echte computer-man en vind het leuk om te programmeren en me in vernieuwingen te verdiepen als 3D-printen. Ik woon nog niet zo lang in Roerdalen, maar heb het belang voor haar inwoners hoog in het vaandel staan. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om een betere toekomst voor zowel jong als oud te creëren. Ik zet me als vrijwilliger in bij CoderDojo Roermond en bij Pergamijn in Herkenbosch. Ik ben een bezige bij en altijd gefocused op dingen verbeteren.
17. Karel Verhesen
Vlodrop
Als inwoner van Vlodrop maak ik me er graag sterk voor de kwaliteit van leven in onze kern. Dit laat in mijn ogen nogal eens te wensen over. Vanaf 2009 ben ik zzp-er met Video Vlodrop, waar ik met alles van film en digitalisering van allerlei beelddragers bezig houd. Nu ik met pensioen ben, heb ik hier tijd voor en vertegenwoordig ik de inwoners van Vlodrop graag in de lokale politiek. Ik geloof in een hechte gemeente, maar respecteer daarbij wel de eigenheid van elke kern. Vlodrop is een prachtig dorp, laten we hier samen aan blijven werken!
18. Remy Beckers
Montfort
Ik ben 43 jaar en woon met mijn vrouw en dochter in Montfort. Ik wil me graag sterk maken voor de veiligheid in Montfort. Ik ben hiermee gestart door een Whatsapp buurtpreventie groep op te starten. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de veiligheid enorm kunnen vergroten door intensief samen te werken met andere buurtpreventiegroepen/hulpinstanties en gemeente. Ik ben kantinebeheerder bij voetbalvereniging SNA en assistent trainer voor de F-jeugd. Het geeft me veel voldoening te zien als de kinderen plezier hebben. De jeugd heeft immers de toekomst!
19. Elly Hawinkels
Herkenbosch
Een dame met kleur en flair. Dat ben ik. Midden in het leven, en mensen staan centraal voor mij. Ik vind het belangrijk dat je voor je eigen mening uit kan en mág komen. Culturele expressievormen als muziek en dans mogen in onze samenleving best meer aandacht krijgen. Ik geniet elke dag van onze mooie gemeente. Roerdalen biedt ons zo veel. De mooie natuur van de Driestruik in Melick bijvoorbeeld. Daar tref je mij geregeld aan. Met respect voor je omgeving. Dat doe jij toch ook!
20. Karin Timmermans - Pastoor
Posterholt
Ik ben al jaren als ondersteunend lid op de achtergrond actief. Voorheen bij de Jongerenlijst en nu Roerstreek Lokaal. Ik ben getrouwd met Jan en heb 2 dochters; Vera en Joke. In het dagelijks leven werk ik in het speciaal onderwijs als onderwijsassistente op de Herman Broerenschool in Roermond. Mijn hobbies zijn tuinieren, wandelen in onze mooie groene gemeente. Ik houd van sport, actief maar ook kijken. Voor Roerdalen vind ik het belangrijk dat we samen werken aan een blijvend mooie, veilige en leefbare gemeente. Een gemeente die er is voor alle inwoners, jong en oud. We moeten de sport- en cultuuraccommodaties koesteren voor de talrijke verenigingen die onze gemeente rijk is.
21. Piet Bergs
Herkenbosch
Al heel wat jaartjes draai ik op de achtergrond mee in de politiek en probeer ik Roerstreek Lokaal! zo goed mogelijk te steunen. Ik ben zelf nu 3 jaar met pensioen en vind het leuk om me in mijn vrije tijd bezig te houden met fotografie. Ik vind het belangrijk dat de overheid zich op een goede manier in blijft zetten voor jeugd, maar vooral ook voor ouderen. Zelf ben ik actief als secretaris van de ouderenvereniging in Herkenbosch en bied ik een helpende hand bij het woonzorgcentrum. Ik help mijn medemens met tal van zaken, zelfs met het invullen van de belastingformulieren.
22. Marlies Willems
Melick
Als inwoner van Melick, onderwijsadviseur, moeder én oma zet ik me graag in voor een fijne en veilige woon- en leefomgeving met zorg voor iedereen. Dit doe ik door als betrokken lid van Roerstreek Lokaal! mee te denken over ontwikkelingen in onze gemeente. Het is prettig om dit samen met wethouders, raadsleden en actieve leden van Roerstreek Lokaal! te doen. We willen dit ook graag samen met u doen. Immers, uw verhaal is ons verhaal. Laten we samen werken aan een mooi, fijn en veilig Roerdalen.
23. Peter Thissen
Herkenbosch
Als voorzitter van Roerstreek Lokaal! ben ik een steun in de rug voor onze wethouders en raadsleden. Ik hecht enorm veel belang aan een leefbaar verenigingsleven, een financieel gezonde en groene gemeente en een gemeente waar onze jeugd moet kunnen én willen wonen. Zelf ben ik zeer actief in het verenigingsleven van Herkenbosch en in het dagelijks leven vader van twee kinderen en zelfstandig ondernemer en technisch directeur bij Nobleo Manufacturing. Ook in de nieuwe raadsperiode blijf ik de leden van Roerstreek Lokaal! met raad en daad bijstaan.
24. Pim Ermers
Melick
Ik woon al vele jaren met veel plezier in Melick. Tot aan mijn pensionering ben ik werkzaam geweest bij Thuiszorg Midden Limburg. Ik zet me graag in voor de mensen om me heen en werk daarom als vrijwilliger bij de H. Andreasparochie, Camillus en zorgcentrum Herte. Dat geeft veel voldoening en het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Velen zullen mij wellicht kennen wanneer ik met mijn fotocamera op pad ben om een van de vele speciale gebeurtenissen in Roerdalen op foto vast te leggen.
25. Tjeu Verheijden
Sint Odiliënberg
Als ervaren wethouder van Roerstreek Lokaal! wil ik me ook de komende periode weer samen met de andere leden hard maken voor de leefbaarheid van Roerdalen. Ik wil mijn werk als wethouder graag afmaken en hecht hierbij veel waarde aan een groene, leefbare en zeker ook financieel gezonde gemeente. In mijn vrije tijd ben ik actief lid van LTC Berg en TC ’t Bronshout. Voor mij én voor Roerstreek Lokaal! is uw verhaal, ons verhaal!