Ons verhaal dat bent u, dat ben jij!

Ons verhaal dat bent u, dat ben jij!

U, inwoner van onze gemeente Roerdalen. Daar doen wij het voor. Wij vinden dat u centraal moet staan in alle keuzes die de gemeente maakt. Dit beperkt zich niet alleen tot het nu, we willen er ook voor zorgen dat we voor volgende generaties inwoners een mooie, levendige en aantrekkelijke gemeente behouden. Onze kernwaarden zijn zorgvuldigheid en respect. We luisteren, en weten wat er speelt, in alle kernen.

Ons Verhaal over Samen Leven in Roerdalen

Van klein tot groot, van jong tot oud. We maken allemaal deel uit van de gemeenschap Roerdalen. Roerstreek Lokaal! maakt zich er sterk voor dat iedereen in onze gemeenschap ook echt kan deelnemen. Dat doen we niet alleen, dat doen we sámen met u, met jou! Samen zijn we sterk en samen vormen we de mooie gemeenschap Roerdalen. Dat is beter dan een overheid die alles uit handen neemt. Roerstreek Lokaal! vindt dat de gemeente wel een belangrijke rol heeft om de ontwikkeling in de samenleving te stimuleren en faciliteren. Ook moet de overheid er zijn wanneer mensen ‘buiten de boot’ dreigen te vallen. Daar zetten wij ons als Roerstreek Lokaal! voor in!

Lees meer
Ons Verhaal over Samen Leven in Roerdalen
Ons verhaal over Wonen, een aantrekkelijk Roerdalen voor nu en straks

Ons verhaal over Wonen, een aantrekkelijk Roerdalen voor nu en straks

Het aantal inwoners van Roerdalen daalt licht. De verwachting is dat ons inwoneraantal de komende jaren nog verder afneemt. We zien dat de bevolking uit steeds meer ouderen bestaat die langer zelfstandig thuis willen wonen. Daar speelt Roerstreek Lokaal! de komende jaren graag nog meer op in. We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor mensen die in en rondom onze gemeente werken. Natuurlijk willen we ook een prettige woongemeente blijven voor mensen die er jarenlang wonen, én stimuleren we jonge inwoners van Roerdalen graag om zich hier blijvend te vestigen. Het zijn veel verschillende doelgroepen, elk met hun eigen woonwensen. We moeten ons huizenbestand daarop aanpassen.

Lees meer

Ons verhaal is Groen!

Hoosbuien, lange periodes met droogte of aanhoudende regen. Het klimaat wordt steeds grilliger. Wij moeten de omgeving hier verder op aanpassen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Bomen zien er niet alleen mooi uit, ze zorgen ook voor schaduw en koelte in de zomer. Ze zorgen voor CO2-reductie, dat is een landelijke doelstelling. Klassieke, fossiele energiebronnen verdwijnen langzaam uit onze samenleving. Roerstreek Lokaal! vindt dat de energie transitie hoger op de politieke agenda moeten komen en laat bovendien graag zien dat duurzaamheid meer is dan alleen energiegebruik. Duurzaam leven is bijvoorbeeld ook bewust omgaan met voeding, vervoer en afval. Ook hier zullen we de komende jaren de nodige stappen in zetten om ons leven in Roerdalen samen duurzamer te maken.

Lees meer
Ons verhaal is Groen!
Ons verhaal is Financieel gezond!

Ons verhaal is Financieel gezond!

De kas moet kloppen. Voor een toekomstbestendige gemeenschap Roerdalen moeten we ervoor blijven zorgen dat diensten en voorzieningen van de gemeente goed zijn tegen een acceptabele kostprijs voor de inwoners.
We hebben de broekriem de afgelopen jaren flink aangetrokken. Met resultaat! Het huishoudboekje klopt nu. We hebben reserves, maar daar moeten we wel verstandig mee omgaan. Ook bij tegenvallers moeten we in staat zijn de financiën op orde te houden. Daar zal Roerstreek Lokaal! streng op toe zien.

Lees meer

Ons verhaal is samen voor Roerdalen

Burgerparticipatie, bewonersavonden, inspraak, het zijn vormen van interactief bestuur waarbij de overheid steeds meer van de inwoners vraagt. Het is goed dat u kunt meedenken én meedoen. De spelregels moeten dan wel duidelijk zijn. U moet weten wat u van de gemeente kan verwachten, maar andersom ook wat de gemeente van u verwacht. Roerstreek Lokaal! gelooft in de kennis, kunde en kracht van onze inwoners en wil met u als inwoners samenwerken. Roerstreek Lokaal! staat voor een co-creatieve gemeente. Samen met u is er in Roerdalen immers nóg meer mogelijk. De bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de gemeente en van de inwoners moeten telkens goed op elkaar worden afgestemd. Als de gemeenschap verantwoordelijkheid neemt, of de gemeente verantwoordelijkheden bij de inwoners legt, moet daar ook de ruimte voor gegeven worden; in idee- en planvorming, in uitvoering én in de facilitering.

Lees meer
Ons verhaal is samen voor Roerdalen
Ons verhaal is in elk dorp lokaal herkenbaar!

Ons verhaal is in elk dorp lokaal herkenbaar!

Onze dorpen en buurtschappen hebben allemaal hun eigen identiteit en geschiedenis. Samen vormen ze daarmee de mooie gemeente Roerdalen. Wij vinden het belangrijk dat in de zes dorpen de sociale samenhang ondersteund wordt, zonder op te leggen hoe dat moet gebeuren. Eigenheid en saamhorigheid zijn niet elkaars tegenpool, maar versterken elkaar. Met respect voor de eigenheid van de dorpen, werken we in Roerdalen wel met z’n allen samen. De ingezette lijn van de gemeente zorgt er nu al voor dat verenigingen elkaar opzoeken en helpen. Er is duidelijkheid over de toekomst van de voorzieningen als sportveld, zwembad en dorpshuis, en welke rol de gemeente daarin vervult. Roerdalen zijn we met z’n allen, gemeente en gemeenschap, daar gelooft Roerstreek Lokaal! in.

Lees meer

Ons verhaal boeit en bindt!

Roerdalen werkt samen met andere gemeenten. Elke gemeente heeft daarbij haar kwaliteit en unieke kenmerken. Dat maakt Midden-Limburg een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Waarin Roerdalen boeit en bindt!
 De gemeente kan zelf niet voor werkplekken zorgen. Roerstreek Lokaal! ziet wel een taak voor de gemeente om ondernemers te ondersteunen, faciliteren en stimuleren om de lokale werkgelegenheid te bevorderen. We willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in de samenleving. Werk is hierin vaak een belangrijke voorwaarde, maar dit is niet voor iedereen zonder meer weggelegd. Roerstreek Lokaal! heeft speciale aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met hen zoeken we naar kansen om mee te doen.

Lees meer
Ons verhaal boeit en bindt!

Stem 21 maart op Roerstreek Lokaal!